Koata na prodej

Flori
Kocourek : voln

Narození :
03.03.2018
Barva :
PER a persk
 
Rodiče :
Otec : SC. Cam Luminia.CZ
Matka : GIC.Xylla Aquarela Luminia.CZ
Fotky :

     

Fib
Ko

Narození :
03.03.2018
Barva :
PER g Persk
 
Rodiče :
Otec : SC.Cam Luminia.CZ
Matka : GIC. Xylla Aquarela Luminia.CZ
Fotky :

     

Fabi
Kocourek: voln

Narození :
03.03.2018
Barva :
PER a Persk
 
Rodiče :
Otec : SC.Cam Luminia.CZ
Matka : GIC. Xylla Aquarela Luminia.CZ
Fotky :