Vítejte na stránkách chovatelské stanice perských koèek "Luminia,cz".

Jsme malá chovatelská stanice perských koèek zaloĹľená a registrovaná u FIFE v roce 2004.

V tomto roce jsme si poøídili první perskou koèièku Halinku.

Dnes máme 7 koèièky a dva krycí kocoury . Naše koèièky s námi Ĺľijí v celém bytì bez jakéhokoliv omezování. Jsou èleny rodiny, prostì naši mazlíèci a jejich zdraví je nám pøednìjší neĹľ výstavní úspìchy.

Pøesto se mùžeme pochlubit výbornými úspìchy našich koèièek na výstavách u nás i v zahranièí...